prof. univ. dr. ing. Dan Diaconu-Sotropa

Metode numerice --- Proiectare asistata de calculator --- Bazele securitatii la incendiu in constructii

Ingineria securitatii la incendiu in constructii --- Examene --- Lucrari publicate

Despre mine

Am absolvit în anul 1981 Facultatea de Construcţii și Arhitectură din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, obținând apoi și titlul științific de doctor în ştiinţe tehnice al aceleiași universități în anul 1997 (cu teza Răspunsul sistemelor structurale la variaţii dinamice din temperatură).
După absolvirea Facultății, am desfăşurat activitatea profesională:

- în întreprinderi şi instituţii::

 

- în societăţi ştiinţifice, comitete tehnice de specialitate, asociaţii profesionale:

 

Am efectuat stagii şi am participat la manifestări de profil din ţară şi străinătate:

 

Am urmat cursuri de perfecţionare continuă:

 

Am participat la organizarea de conferinţe şi cursuri:

 

Am iniţiat noi domenii de cercetare / discipline curriculare:

- licenţă: Bazele securităţii la incendiu în construcţii (la secţiile de inginerie civilă);
- master: Ingineria securităţii la incendiu în construcţii (la secţiile de inginerie civilă).

Am colaborat cu firme din ţară şi străinătate:

 

Domeniile actuale ale cercetării personale sunt: