Home

Civil Engineering

ANUNT!

Consultațiile la Disciplina Statica Constructiilor au fost fixate in data de:

01.02.2013 și 08.02.2012 ora 10:00 in laboratorul de Statica LS.

Activități de cercetare

 • Cercetarea sistemelor structurale compozite minerale
 • Consolidarea elementelor structurale cu materiale compozite
 • Încercări experimentale zidării
 • Încercări experimentale ale structurilor la acțiunea seismică
 • Încercări experimentale structuri și elemente metalice

Activități didactice

 • Ore de aplicații la disciplina Statica Construcțiilor în programul de studii de licență
 • Aplicații practice experimentale
 • Elaborare materiale didactice, aplicații
 • Îndrumare lucrări licență
 • Îndrumare doctoranzi în stagiu
 • Consultații
 • Îndrumare lucrări științifice studențești
 • Îndrumare manifestări științifice și culturale studențești
 • Îndrumarea studenților
 • Promovare în învățământul preuniversitar

Activități de publicare lucări științifice

 • Publicare lucrări științifice în reviste de specialitate naționale și internaționale
 • Prezentare și participare la conferințe, simpozioane, internaționale
 • Editare volum lucrări științifice

Activități în ingineria civilă

 • Elaborare proiecte tehnice structuri de rezistență clădiri
 • Evaluare proiecte structuri de rezistență construcții civile, industriale sau agricole
 • Concepție structurală și analiză numerică construcții civile
 • Detalii tehnice de execuție a proiecte structurale
 • Soluții optime in proiectarea structurilor din beton, lemn, oțel
 • Consultanță tehnică lucrări de execuție, consolidare
 • Urmărirea calității execuției lucrărilor de construcții
 • Întocmirea documentațiilor tehnice de specialitate in vederea obținerii Autorizației de Construcție (DTAC, DTE), etc.

COMENTARII

 

 

 

Contact Anunturi Evenimente Concursuri
"Don't just think, act!"